Jak wyglądają wyzwania w konkursie?

Konkurs Skarbiec Talentów polega na codziennym wypełnianiu wyzwań rozwojowych służących pomnażaniu własnych talentów. Za wykonane wyzwanie i zaznaczenie na formularzu uczestnik otrzymuje Talenty (w skrócie T), przypisywane do jego konta.

 

Są trzy kategorie wyzwań:

– 2 codzienne wyzwania specjalne (po 30 T każde)

wyzwania stałe, takie same na każdy tydzień konkursu

wyzwania zespołowe, które polegają na włączeniu się w przedswięwzięcie zespołowe (szczegóły możliwosći przyłączenia się do wyzwań zespołowych będziemy publikować na naszej grupie)

 

Wyzwania specjalne na każdy dzień oraz formularz do zaznaczania wypełnianych wyzwań dostępne są tutaj.

 

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych z budżetu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.