Katechezy o Talentach

Katechezy o Talentach przygotowane przez duszpasterzy młodzieży.

 

ks. Adrian Komorowski

 

 

ks. Tadeusz Fac

 

 

ks. Mateusz Wójcik

 

 

ks. Konrad Zyśko

 

 

o. Tomasz Mantyk OFMCap.

 

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych z budżetu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.