7 maja 2020

O konkursie Skarbiec Talentów

Konkurs „Skarbiec Talentów” adresowany jest do młodzieży z całej Polski w wieku 13-19 lat. Celem głównym naszego konkursu jest pomoc uczestnikom w odpowiedzeniu na ewangeliczne wezwanie Jezusa „gromadźcie sobie skarby w niebie”, bo takie właśnie jest zadanie wszystkich, którzy wezmą udział w tym przedsięwzięciu.

 

Konkurs „Skarbiec Talentów” daje młodzieży możliwość odkrywania i rozwijania talentów, które zostały każdemu dane przez Boga. Poprzez tę inicjatywę pragniemy promować wśród ludzi młodych wartość rozwijania talentów, aby służyły one innym ludziom. Do Bractwa Różańcowego Akademii Młodzieżowej i Skarbca Talentów wpływa bardzo dużo intencji z prośbą o modlitwy, w szczególności za młode pokolenie, za ochronę przed epidemią, za Ojczyznę itp. Dlatego, dodatkowo, ważnym wymiarem religijnym Skarbca Talentów  jest to, że, jeżeli wszystkie działania związane z gromadzeniem dobrych uczynków, rozwijaniem talentów,  będą zawierzane w  intencjach nadsyłanych Bractwu Różańcowemu AM, stają się uczynkami miłosierdzia, o które prosił św. Jan Paweł II i Papież Franciszek.

 

Skarbiec Talentów w skrócie

 


do konkursu można dopisać się w każdym momencie jego trwania


w każdym dniu możesz wykonać wyzwania stałe, 2 wyzwania na dany dzień
oraz zadania w ramach wyzwań zespołowych
zobacz jak dokładnie wyglądają wyzwania


do godziny 21:00, w dniach 15 maja – 29 czerwca 2020


Talenty za wyzwania codzienne dodawane są od razu,
a za wyzwania zespołowe po każdym tygodniu konkursu


nagrody przyznawane są po każdym tygodniu konkursu,
a co najważniejsze poznajesz i pomnażasz swoje Talenty na chwałę Boga i pożytek ludzi

 

 

O nas

Organizatorem konkursu „Skarbiec Talentów” jest działająca przy 6 parafiach Archidiecezji Lubelskiej wspólnota Akademii Młodzieżowej oraz Parafia pw. Św. Andrzeja Boboli w Lublinie i Parafia pw. Św. Mikołaja w Lublinie. Członkami naszej wspólnoty jest młodzież w wieku 13-19 lat. Misją Akademii Młodzieżowej jest poznawanie Pana Boga, kształtowanie postaw patriotycznych oraz ewangelizowanie poprzez Telewizje AM i Teatr AM. Z inicjatywy młodzieży powstało Bractwo Różańcowe Akademii Młodzieżowej, które szczególnie modli się za młode pokolenie. Od wielu lat Bractwu Różańcowemu AM powierzane są intencje nadsyłane z całego świata. Młodzież otacza modlitwą każdą z nich.
 


 
 

Regulamin Skarbca Talentów

I Podstawowe informacje

1. Organizatorem konkursu jest wspólnota Akademii Młodzieżowej działająca przy 6 parafiach w Archidiecezji Lubelskiej oraz Parafia pw. Św. Andrzeja Boboli w Lublinie i Parafia pw. Św. Mikołaja w Lublinie.

2. Celem konkursu jest promowanie wśród ludzi młodych wartości rozwijania talentów, jakie każdy otrzymał od Pana Boga, po to, aby służyły one innym. Konkurs „Skarbiec Talentów” ma zachęcić młodzież do gromadzenia dóbr wiecznych w niebie zgodnie z ewangelicznym przesłaniem.

3. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

 

II Zgłoszenia

4. Konkurs skierowany jest do osób w wieku 13 – 19 lat z całej Polski.

5. Konkurs „Skarbiec Talentów” trwa od 15 maja 2020 roku do 29 czerwca 2020 roku. Zapisać się do Konkursu można przez cały ten okres.

6. Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest uzupełnienie przez uczestnika formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej konkursu oraz dołączenie do grupy Skarbiec Talentów na portalu Facebook. Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco ponieważ losowania nagród odbywają się po każdym tygodniu, a ważne jest zgromadzenie jak największej ilości talentów/skarbów.

 

III Przebieg konkursu

7. Konkurs polega na gromadzeniu talentów, które uczestnik dostaje za wykonanie określonych zadań. Na stronie internetowej widnieje lista stałych propozycji rozwijania talentów, zadań, za które można zdobyć konkretną ilość talentów. Uczestnik konkursu decyduje, które zadania z zaproponowanych na stronie internetowej konkursu chce wykonać (można wybrać więcej niż jedno zadanie). Dodatkowo codziennie pojawia się także „wyzwania na dziś”, które uczestnik może wykonać, by zdobyć bonusowe talenty.

8. Uczestnik konkursu może wybrać sobie zadania do wykonania w ramach trzech obszarów:

a) Słuchanie Pana Jezusa

b) Budowanie relacji z Panem Jezusem

c/=) Naśladowanie Pana Jezusa

To uczestnik decyduje o tym, które zadanie i z którego obszaru wykona danego dnia, może wybrać z każdego zakresu.

8.1. Kolejną możliwością otrzymywania talentów jest włączenie się działania w kategorii „Zadania Zespołowe”. W tej kategorii istnieje możliwość włączenia się do zespołów:

a) Zespół teatralny – przygotowanie do zorganizowania spektaklu,

b) Zespół „Ewangelizacyjny serial młodzieżowy” – Telewizja AM działająca przy Akademii Młodzieżowej zamierza nakręcić religijny serial młodzieżowy, obecnie i do końca czerwca trwają działania szkoleniowe i przygotowujące,

c) Zespół promujący Bractwo Różańcowe Akademii Młodzieżowej w internecie – w Akademii Młodzieżowej działa grupa młodzieży, której zadaniem jest promowanie Bractwa Różańcowego, przyjmowanie intencji do modlitwy, promowanie wspólnej modlitwy.

W tej kategorii Instruktor odpowiedzialny za dany Zespół przydziela talenty na koniec każdego tygodnia.

9. Uczestnik konkursu ma obowiązek każdego dnia do godz. 21.00, za pomocą przeznaczonego do tego formularza znajdującego się na stronie internetowej konkursu, zgłosić zadanie, które udało mu się wykonać w ciągu dnia. Po wysłaniu formularza, uczestnikowi nalicza się punkty (ilość uzyskanych talentów). Postępy w rozwijaniu talentów są widoczne w rankingu znajdującym się również na stronie internetowej konkursu.

10. Po każdym tygodniu następuje „przegląd Skarbca”, czyli podsumowanie ilości zgromadzonych talentów wszystkich uczestników oraz losowanie nagród w trzech strefach. W zależności od zdobytej ilości talentów, uczestnicy są przydzielani do strefy medalowej: złotej, srebrnej lub brązowej. Strefa złota wynosi 85%-100% maksymalnej ilości zdobytych talentów w ostatnim tygodniu, strefa srebrna to 70%-84%, natomiast strefa brązowa to 55%-69%.

11. Po przeglądzie Skarbca, w każdy poniedziałek na zakończenie codziennej wspólnej modlitwy uczestników Skarbca Talentów i Bractwa Różańcowego Akademii Młodzieżowej, odbywa się losowanie w każdej strefie medalowej oraz wręczanie nagród.

12. Ostatnie losowanie nagród oraz podsumowanie odbędzie się w poniedziałek 29 czerwca.

 

IV Postanowienia końcowe

13. Dane osobowe.

13.1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo z siedzibą na ul. Jezuickiej 4/9, 20-113 w Lublinie, KRS 0000094228.

13.2. W ramach konkursu przetwarzane będą następujące dane: imię, nazwisko, e-mail, wezwanie parafii.

13.3. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia i przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności wydania nagród. Jeśli uczestnik konkursu jest osobą niepełnoletnią, zgodę na przetwarzanie danych powinien wypełnić rodzic lub opiekun prawny. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy organizatora konkursu: akademia@fsd.lublin.pl lub telefonicznie 516 353 197.

14. Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy: akademia@fsd.lublin.pl lub pod nr tel. 516 353 197.

15. We wszystkich sprawach spornych decyduje organizator konkursu.

 

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych z budżetu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.