7 maja 2020

Stan Skarbca

88292
Talentów wykorzystanych na dobre uczynki

3595
Próśb o modlitwę przesłanych za pomocą stron SkarbiecTalentow.pl oraz BractwoRozancowe.pl

Talenty wykorzystane na dobre uczynki to suma pomnożonych Talentów młodzieży – uczestników konkursu, natomiast każdy może złożyć prośbę o modlitwę, na które te Talenty są wykorzystwane. Właśnie na tym polega Skarbiec: ktoś do niego wkłada, a ktoś inny może wyciągać.

Intencję można przesłać tutaj

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych z budżetu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.