Stan Skarbca

Talenty wykorzystane na dobre uczynki to suma pomnożonych Talentów młodzieży – uczestników konkursu, natomiast każdy może złożyć prośbę o modlitwę, na które te Talenty są wykorzystwane. Właśnie na tym polega Skarbiec: ktoś do niego wkłada, a ktoś inny może wyciągać.

Katechezy o Talentach

Katechezy o Talentach przygotowane przez duszpasterzy młodzieży.   ks. Adrian Komorowski     ks. Tadeusz Fac     ks. Mateusz Wójcik     ks. Konrad Zyśko     o. Tomasz Mantyk OFMCap.  

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych z budżetu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.