Katechezy o Talentach

Katechezy o Talentach przygotowane przez duszpasterzy młodzieży.   ks. Adrian Komorowski     ks. Tadeusz Fac     ks. Mateusz Wójcik     ks. Konrad Zyśko     o. Tomasz Mantyk OFMCap.  

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych z budżetu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.